Szukaj
Kategoria:
Udostęnij tę stronę:
POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1. Informacje ogólne.

Operatorem Serwisu Ogłoszenia mrucz.pl jest firma Animalia.pl S.C. z siedzibą w Warszawie, ul. Kilara 14/49, kod pocztowy 02-776.
Kontaktz Inspektorem Ochrony Danych odbywa się poprzez adres e-mailiodo@animalia.pl
Podaniedanych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodaniadanych może być niemożność zawarcia umowy sprzedaży, otrzymywaniainformacji, lub brak dostępu do innych usług i funkcji serwisu.
Serwisrealizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ichzachowaniu w następujący sposób:
Poprzezdobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
Poprzezzapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw.“ciasteczka”).
Poprzezgromadzenie logów serwera www

§ 2. Cel przetwarzania danych osobowych.Daneosobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w celu:

zawarciai wykonania umowy sprzedaży oraz obsługi posprzedażowej (reklamacje,zwroty)
kontaktu,odpowiedzi na pytania zadane przez użytkowników
wypełnieniaprawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych
dochodzenialub zabezpieczenia roszczeń
dostarczaniatreści o charakterze reklamowym i promocyjnym, tylko do osóbudzielających osobnej zgody na otrzymywanie tego typu informacji
analizyruchu i zliczanie odwiedzin na stronie internetowej

§ 3. Zakres przetwarzania danych osobowych.

Administratorprzetwarza dane osobowe podane dobrowolnie przez użytkownika zapomocą formularza na stronie internetowej, korespoendcji (e-mail,tradycyjna poczta, komunikatory), telefonicznie lub w innej formie,wyłącznie w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży.
Administratorwykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych wcelach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadtoadresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacjidemograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
Administratorwykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) w celu identyfikacjikomputera użytkowanika, w calu realizacji umowy sprzedaży (koszyk,logowanie), zachowania ustawień i preferencji użytkownika oraz wcelach statystycznych.

§ 4. Kontrola przetwarzania danych osobowych

Każdyużytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przezAdministratora ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawoich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo doprzenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniadanych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, prawo docofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawemprzetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Skorzystaniez uprawnień określonych w ustępie powyżej może być realizowanepoprzez wysłanie na adres iodo@animalia.plstosownego żądania.
Użytkownikposiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadkugdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisyRODO.

§ 5.Przekazywanie danych osobowych.

Daneosobowe niezbędne do realizacji zamówienia mogą być udostępnionepodmiotom, które wykonują usługi związane z dostawą przesyłek -czyli firm kurierskich, poczty polskiej, punktów odbioru.
Daneużytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ichotrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwymorganom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe mogą być przekazywanepodmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, to jestagencjom marketingowym, partnerom świadczącym usługi techniczne(pośrednicy w wysyłce wiadomości sms oraz e-mail, statystykistrony). Dane osobowe nie będą przekazywane do państwatrzeciego/organizacji międzynarodowej.
Nastronie jest zaintstalowany system statystyk Google Analytics, któryzapisuje pliki cookies na końcowym urządzeniu użytkownikam iidentyfikuje go w ten sposób. Więcej informacji o polityceprywatności Google Anayltics tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

§ 6. Okresprzechowywania i pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych

Daneosobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny dozrealizowania określonego celu, w którym zostały przesłane albo napotrzeby zachowania zgodności z przepisami prawa.
Jeżeliużytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie danych osobowych w celuotrzymywania treści reklamowych i promocyjnych, dane osobowe będąprzetwarzane do czasu odwołania zgody.
Daneosobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przezAdministratora.

§ 7. Informacja o plikach cookies.

Serwiskorzysta z plików cookies.
Plikicookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne,w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniukońcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania zestron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwęstrony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich naurządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotemzamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu plikicookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
Plikicookies wykorzystywane są w następujących celach:
obsługękoszyka i procesu składania zamówienia
tworzeniastatystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób UżytkownicySerwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanieich struktury i zawartości;
utrzymaniesesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki którejUżytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywaćloginu i hasła;
określaniaprofilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałóww sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
Wramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe”(persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikamitymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowymUżytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowejlub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe”pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownikaprzez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ichusunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowaniedo przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies wurządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonaćzmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwiausunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanieplików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lubdokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies uniemożliwi dostęp do niektórych funkcjiSerwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu iwykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatoremSerwisu reklamodawców oraz partnerów.
Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznaćzasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google
Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególnościsieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jakiużytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację ościeżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danejstronie.
Wzakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przezsieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytowaćinformacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:https://www.google.com/ads/preferences/

§ 8. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofaćzgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies uniemożliwi korzystanie z niektórych funkcji Serwisu.

§ 9. Logi serwera.

Informacjeo niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu wwarstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celuadministrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziejsprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
Przeglądanezasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogąpodlegać:
czasnadejścia zapytania,
czaswysłania odpowiedzi,
nazwęstacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokółHTTP,
informacjeo błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
adresURL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link)– w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przezodnośnik,
informacjeo przeglądarce użytkownika,
Informacjeo adresie IP.
Danepowyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymistrony.
Danepowyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowaniaserwerem.